Định cư New Zealand diện kinh doanh

Home / Định cư New Zealand diện kinh doanh

Những người kinh doanh có kinh nghiệm có nhu cầu mua hoặc thành lập một doanh nghiệp ở New Zealand có thể nộp đơn cho một visa làm việc theo Thể loại Long Term Business Visa và sau đó nộp đơn định cư theo diện Entrepreneur/Entrepreneur Plus Category.

Long Term Business Visa (Thị thực kinh doanh dài hạn):

Nếu bạn là một người kinh doanh có kinh nghiệm thích được tự mình làm trong doanh nghiệp của mình ở New Zealand, Nộp đơn cho loại visa làm việc theo thể loại kinh doanh dài hạn có thể là một lựa chọn cho bạn. Một thị thực làm việc dưới dạng kinh doanh dài hạn được chấp thuận, sẽ cho phép bạn di chuyển đến New Zealand và mua hoặc thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Nó có thể là bước đầu tiên trên con đường của bạn để nộp đơn xin cư trú tại New Zealand theo một trong các loại hình định cư diện doanh nhân.

Một khi ứng dụng kinh doanh lâu dài của bạn được chấp thuận, bạn sẽ bắt đầu được một thị thực làm việc chín tháng, cho phép bạn mua hoặc thành lập doanh nghiệp của bạn ở New Zealand. Trong thời hạn là chín tháng, hoặc ngay sau khi bạn đã thực hiện các bước để thiết lập công việc kinh doanh của bạn, bạn có thể nộp đơn xin thị thực làm việc với thời hạn 3 năm. >> Xem yêu cầu của thể loai Long term Business Visa

Entrepreneur Category: Nếu bạn đã thiết lập thành công một doanh nghiệp ở New Zealand, và bạn đã tự làm chủ trong kinh doanh ít nhất hai năm và doanh nghiệp của bạn đã được hưởng lợi từ New Zealand, bạn có thể đủ điều kiện cư trú ở New Zealand theo diện Entrepreneur (Doanh nhân). Tiêu chí cơ bản của thể loại Entrepreneur/Entrepreneur Plus Category

Entrepreneur Plus Category: 

Thể loại này không có yêu cầu về thời gian kinh doanh tối thiểu tối thiểu và là phương thức nhanh hơn để định cư New Zealand

Diều kiện cơ bản:

  • Có một thị thực kinh doanh lâu dài
  • Đã thiết lập thành công một doanh nghiệp ở New Zealand
  • Đã được ‘tự làm chủ’ trong kinh doanh
  • Đã đầu tư ít nhất NZ $0,5 triệu trong kinh doanh
  • Đã tạo ra tối thiểu 03 việc làm toàn thời gian cho công dân hoặc cư dân của New Zealand. Đây phải là việc làm mới ở ngoài vị trí đã tồn tại trong doanh nghiệp.

Tiêu chí cơ bản của thể loại Entrepreneur/Entrepreneur Plus Category